Řezání skel

Řezání skel

Řezání skla je prvotní operací s vysokými nároky na přesnost. V naší firmě řežeme na automatickém stole, jehož silnou stránkou je kromě přesnosti také možnost uříznutí téměř jakéhokoli tvaru skla.

Přesnost řezání

Rozměry a tvary skel

Rychlost